חבילת צילום סטילס

צילום ועריכה
צלם אחד - כל היום
צלם שני - חצי יום

עריכה
פיתוח RAW ל-JPG ואיזון צבע ובהירות
עריכת האלבום הדיגיטלי - כולל קובץ מקור

אלבומים
אלבום גדול - 30X60cm
שני אלבומים בינוניים - 20x40cm
אלבום כיס - 24x12cm

7,000 ש"ח

 

חבילת צילום וידאו

צילום
צלם וידאו אחד - כל היום
צלם וידאו שני - חצי יום

עריכה
סרט ערוך עד 30 דקות עם סאונד
3-5 דקות סרטון היילייט ערוך עם מוזיקה

5,500 ש"ח

חבילת צילום סטילס וידאו ואלבומים

צילום ועריכה
צלם אחד - כל היום
צלם שני - חצי יום

עריכה
פיתוח RAW ל-JPG ואיזון צבע ובהירות
עריכת האלבום הדיגיטלי - כולל קובץ מקור

אלבומים
אלבום גדול - 30X60cm
שני אלבומים בינוניים - 20x40cm
אלבום כיס - 24x12cm

וידאו
צלם וידאו אחד - כל היום
צלם וידאו שני - חצי יום

סרט ערוך עד 30 דקות עם סאונד
3-5 דקות סרטון היילייט ערוך עם מוזיקה

11,500 ש"ח

פתאום עברית

contact me