חבילת צילום סטילס

צילום ועריכה

צלם אחד - כל היום

צלם שני - חצי יום

עריכה

פיתוח RAW ל-JPG ואיזון עדין של צבע ובהירות

עריכת האלבום הדיגיטלי - כולל קובץ מקור

הדפסות

אלבום גדול - 30X60cm

שני אלבומים בינוניים - 20x40cm

אלבום כיס - 24x12cm

חבילת צילום וידאו

צילום

צלם וידאו אחד - כל היום

צלם וידאו שני - חצי יום

עריכה

סרט ערוך עד 30 דקות עם סאונד

3-5 דקות סרטון היילייט ערוך עם מוזיקה

חבילת צילום סטילס וידאו ואלבומים

צילום ועריכה

צלם אחד - כל היום

צלם שני - חצי יום

עריכה

פיתוח RAW ל-JPG ואיזון עדין של צבע ובהירות

עריכת האלבום הדיגיטלי - כולל קובץ מקור

הדפסות

אלבום גדול - 30X60cm

שני אלבומים בינוניים - 20x40cm

אלבום כיס - 24x12cm

וידאו

צלם וידאו אחד - כל היום

צלם וידאו שני - חצי יום

סרט ערוך עד 30 דקות עם סאונד

3-5 דקות סרטון היילייט ערוך עם מוזיקה

contact me

פתאום עברית